Menu

Reglement

Op deze pagina vindt u de reglementen van Speel-o-theek ’t Scharrelkuiken.
Spelen en gebruik van het speelgoed is voor eigen risico.

Uitleenregels:

 • Zonder een (geldige) lidmaatschapskaart of ‘Scharrelkaart’, wordt er geen speelgoed uitgeleend.
 • De uitleentermijn is maximaal 4 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen voor een periode van 4 weken, mits het speelgoed niet gereserveerd is. Als er een schoolvakantie is, wordt de uitleenperiode aangepast en zal die langer zijn dan 4 weken. De datum waarop het speelgoed uiterlijk terug moet zijn, staat achterop de speelgoedkaart met uw lidnummer.
 • Het speelgoed dient schoon en compleet te worden ingeleverd.
 • Eventuele beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen dienen bij inlevering door de lener te worden vermeld.
 • Ingeleverd speelgoed wordt bij inname eerst gecontroleerd voor het weer in de uitleen komt. Om te voorkomen dat u ten onrechte een boete moet betalen, adviseren wij u om bij thuiskomst het geleende speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen en dit dezelfde dag nog telefonisch te melden of de voicemail in te spreken.
 • Wij verzoeken u het speelgoed niet zelf te repareren in verband met garantie.
 • Speelgoed reserveren is mogelijk tegen contante betaling van € 1,00 per stuk speelgoed. U krijgt telefonisch of schriftelijk bericht wanneer het gereserveerde speelgoed afgehaald kan worden. Als u het gereserveerde speelgoed na 1 week niet opgehaald hebt, vervalt de reservering en gaat het betreffende speelgoed weer in de uitleen.

Boeteregeling:

 • Het is helaas nodig om in bepaalde gevallen een boete te berekenen. Door de boetes proberen we te bevorderen dat het speelgoed niet te lang bij dezelfde persoon blijft en dat er zorgvuldig met het speelgoed wordt omgegaan.
 • Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt er een boete berekend van € 1,50 per stuk speelgoed per week. Als wij na een herinnering gegeven te hebben het speelgoed nog niet terug hebben ontvangen, zullen wij het ophalen en berekenen we €1,50x het aantal weken te laat + €5,00.
 • Bij ontbrekende en/of kapotte onderdelen geldt een standaardboete van € 1,20. Bij het binnen 4 weken terugbrengen van het vermiste deel, wordt deze boete terugbetaald. Wanneer het vermiste deel terug komt na 4 weken dan ontvangt u nog € 0,50 retour.
 • Indien er een essentieel onderdeel vermist of stuk is, wordt er een schadeformulier uitgeschreven en bepaalt de speelgoedcommissie de hoogte van de boete.
 • Is het beschadigde speelgoed nog wel te repareren, maar zijn de kosten niet direct te bepalen, dan wordt er ook een schadeformulier uitgeschreven en bepaalt tevens de speelgoedcommissie wat de kosten zijn.
 • Indien het speelgoed niet schoon ingeleverd wordt, kunt u het speelgoed ter plekke in de speel-o-theek schoonmaken of een boete van € 1,20 betalen.
 • Heeft u bij het inleveren van het speelgoed uw speelgoedkaart(en) niet bij u, dan wordt hiervoor een boete berekend van € 1,20 per speelgoedkaart. Het betreft hier geen statiegeld zoals bij vermist speelgoed. Er wordt nl. direct een nieuwe speelgoedkaart gemaakt, zodat het speelgoed direct weer in de uitleen kan.
 • Indien u uw lidmaatschapskaart kwijt bent, wordt hiervoor een boete van € 3,50 berekend en krijgt u hierna een nieuwe lidmaatschapskaart.
 • Wilt u een extra stuk speelgoed lenen dan kan dat tegen betaling van €2,00. (1 stuk speelgoed 4 weken lenen.)

Privacy:

Speel-o-theek ’t Scharrelkuiken bewaart de volgende persoonsgegevens van u: Naam, Adres, emailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens gebruiken we voor het uitlenen/terugbrengen van speelgoed, reserveringen, nieuws en betaalverzoeken.
Als u lid wordt van de speel-o-theek gaat u akkoord met bovengenoemde.
U kunt uw gegevens altijd inkijken en/of wijzigen.

Kijk hier voor onze privacyverklaring.